Site Tools

  • česky"
  • English"

Složky

V nové schránce jsou vytvořeny jen dvě základní složky

  • složka pro doručenou poštu
  • složka pro nevyžádanou poštu (Spam)

Složku Spam je třeba ještě „zviditelnit“ v Nastavení na záložce Složky.

Další systémové složky se vytvoří automaticky při prvním použití funkce, se kterou jsou svazané.

  • složka pro odeslanou poštu (Sent) se vytvoří po odeslání prvního dopisu
  • složka pro rozepsanou poštu (Drafts) se vytvoří při prvním uložení rozepsaného dopisu
  • složka pro smazanou poštu (Trash) se vytvoří při smazání prvního dopisu

Kromě uvedených systémových složek si uživatel může ručně vytvářet další složky pro třídění došlé pošty. Zároveň lze i měnit nastavení systémových složek ( Nastavení - záložka Vlastnosti - volba Speciální složky ), takže lze třeba odeslanou poštu směrovat do jiné složky.

Pokud jste v předchozí verzi studentského mailu měli vytvořeny uživatelské složky, které nyní v seznamu nevidíte, je třeba jejich zobrazování povolit (Nastavení - záložka Složky).