Site Tools

  • česky"
  • English"

Přístup ke schránce

Přístup ke schránce univerzitního e-mailu je možný buď přes webové rozhraní nebo pomocí libovolného IMAPS klienta.

1. Přístup přes webové rozhraní

Webové rozhraní je přístupné přes URL
http://students.ujep.cz
respektive
https://students.ujep.cz

2. Přístup pomocí IMAPS klienta

K přístupu lze použít libovolného IMAPS/SMTPS klienta.
Klienta je nutno nastavit následovně :

  • Příchozí server: students.ujep.cz
  • Protokol: IMAPS (IMAP se SSL, IMAP port 993)
  • Účet: eduID (napr.st11111)
  • Heslo: eduID
  • Odchozí server: students.ujep.cz
  • Protokol: SMTPS (SMTP se SSL, SMTP port 465)
  • Přihlašovací údaje stejné jako pro příchozí server

Podrobný návod na konfiguraci nejrozšířenějších klientů 1)
Outlook Express
Mozilla Thunderbird - automatická konfigurace
Mozilla Thunderbird - ruční konfigurace
Windows Live Mail

1) v návodech je použit fiktivní student Josef Novák s číslem studenta st11111, takže při nastavování nezpomeňte uživatelské jméno, zobrazované jméno a e-mailovou adresu nahradit za Vaše vlastní údaje