Site Tools

  • česky"
  • English"

Nastavení identity

Každý uživatel si sám může nastavit, co se budet zobrazovat adresátovi dopisů odesílaných z jeho schránky v položce OD (FROM). Pokud toto neučiní, bude se v této položce zobrazovat pouze základní adresa např. st12345@students.ujep.cz. Na funkčnost to sice nemá vliv, ale pokud budete chtít schránku používat i k jiným účelům než je příjem pošty od univerzity, je možné si identitu nastavit. Nastavení identity provedete v položce Nastavení na záložce Profily

Důležité je správné nastavení e-mailové adresy, která musí být shodná buď s Vaší základní adresou - tedy v uvedeném příkladu st12345@students.ujep.cz nebo s Vaším aliasem tedy například josef.novak@students.ujep.cz. Pokud uvedete adresu neexistující, třeba pepa.novak@students.ujep.cz, nebude možné na Vámi odeslanou poštu odpovídat. Věnujte proto vyplnění této položky maximální pozornost. Přesné znění Vašeho aliasu zjistíte z e-mailu, který naleznete ve své schránce při prvním spuštění klienta. Text dopisu vypadá následovně:

Dobrý den Server students.ujep.cz slouží jako univerzitní email na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Vaše oficiální e-mailová adresa je st12345@students.ujep.cz . Pro snažší použitelnost existuje k vaší adrese alias josef.novak@students.ujep.cz .Velikost schránky je omezena na 40MB, které lze na určitou dobu (7 dní) překročit až na 50MB. Po překročení velikosti schránky nebudou další emaily doručovány. Na blížící se překročení limitu, budete upozorněni emailem od systému serveru. Dotazy, problémy a podněty prosím posílejte na sit@rt.ujep.cz s pozdravem tým Centra Informatiky UJEP

Z textu dopisu jsou zřejmé obě adresy, které lze použít při nastavení identity. Naopak položka Zobrazit jméno je pouze orientační a lze do ní zapsat prakticky cokoli bez vlivu na funkčnost - přesto je dobré v této položce nepoužívat speciální znaky a v zájmu maximální kompability s různými poštovními klienty případně oželet i diakritiku. Nastavení identity je omezeno pouze na jednu.

Původní nastavení

rc_profil_1.jpg

Změněné nastavení

rc_profil_2.jpg