Site Tools

  • česky"
  • English"

Kontakt na správce

Pokud narazíte na problém, který nebudete schopni sami vyřešit, napište na adresu

sit@rt.ujep.cz

Vždy uveďte své jméno, příjmení, číslo studenta a stručný popis problému.